/ PAP Lifestyle | 26.08.2014

Rabsztyn odkryty na nowo. Zamek znów dostępny dla turystów

Rabsztyn odkryty na nowo. Zamek znów dostępny dla turystów
[fot: GERARD/REPORTER]

Jesienią turyści będą okazję znów zobaczyć średniowieczny zamek w Rabsztynie, pod Olkuszem (Małopolska). Ze względu na remont wspomniana warownia jurajskiego Szlaku Orlich Gniazd była dla nich niedostępna.

Jak poinformował olkuski historyk Jacek Sypień początki tego zamku kryją się w mrokach dziejów.

Przypuszcza się, że jeszcze w XIII wieku na szczycie rabsztyńskiej skały wybudowano kamienną wieżę obronną, a w XIV przylegające do niej budynki mieszkalne. Nie wiadomo, kto zbudował tę najstarszą część zamku. Jedna z hipotez mówi, że był to małopolski ród rycerski Toporczyków z Morawicy - poinformował Sypień.

Dodał, że pierwsze zapiski o zamku i związanych z nim osobach są datowane na końcówkę XIV w. Dokument z 1394 r. wspomina o tym, że burgrabią rabsztyńskim był Iwo z Karniowa, a w 1396 r. wymienia się kapelana Grzegorza z zamkowej kaplicy.

Jak dodał Sypień, od XIX w. trwała długotrwała dewastacja obiektu.

Miejscowa ludność rozbierała zamkowe mury dla odzyskania budulca. Podczas powstania listopadowego zorganizowano w Rabsztynie fabrykę prochu strzelniczego powiedział wspomniany historyk.

Jak dodał, na początku XX wieku zawaliła się wysoka zamkowa wieża zbudowana z wapienia i cegły. Według jednych relacji wysadzili ją w powietrze poszukiwacze skarbów, według innych, miejscowa ludność, która chciała odzyskać budulec - dodał Sypień. Obecnie trwają prace remontowo-badawcze, które mają przywrócić chociaż po części blask podolkuskiemu obiektowi. W związku z tym zamek od prawie dwóch lat jest niedostępny dla turystów.

W 2014 r. prawie całkowicie odgruzowano i przebadano zamek średni, a także dziedziniec zamku górnego w obszarze przyległym do jego wschodniego obwodu oraz ostańca skalnego. W ramach badań m.in. odkryto relikty piwnic dawnej zabudowy tej części zamku, potwierdzające istnienie traktu południowego oraz zachodniego. Trakty te skomunikowane były wąskim korytarzem. W odkrytych pomieszczeniach zachowały się fragmenty kamiennych sklepień, szachtów okiennych a nawet portal wejściowy. W gruzowisku odnaleziono dobrze zachowaną kamieniarkę, w tym liczne detale architektoniczne: kolumn, tralek balustrad, gzymsów czy posadzek - powiedziała kierowniczka biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Olkuszu Agnieszka Kaczmarczyk.

Dodała, że na ukończeniu są prace z zagospodarowaniem wzgórza rabsztyńskiego, obejmujące: ścieżki oraz kamienny trakt pieszy do zamku, tor łuczniczy, sanitariaty, parking, jego oświetlenie, iluminację zamku i remont mostu.

Nie ma dokładnej daty otwarcia dla zwiedzających zamku. Ma się jednak to stać jesienią tego roku. Być może obiekt będą mogły zobaczyć osoby, które przybędą na Jarmark Rzemiosł, który 14 września odbędzie się w Rabsztynie.

Czytaj w Platine.pl
Tutaj możesz poznać historię Ziemi
Góry Świętokrzyskie to jedno z nielicznych miejsc w Europie, gdzie można dotknąć skał liczących setki milionów lat
To była siedziba największego polskiego przedsiębiorstwa
Pochodzący z XIII wieku Zamek Żupny w Wieliczce był przez 500 lat siedzibą największego na ziemiach polskich przedsiębiorstwa - Żup Krakowskich.
Pięć gwiazdek to za mało? Nocuj w pałacu
Spokój w takich luksusach może kosztować nawet 6000 euro.

/ PAP Lifestyle | 26.08.2014

Udostępnij

Najnowsze galerie